فرار از هراس طالبان

Taliban-Fighters

یک مقام امنیتی در شرق افغانستان گفته است که از ترس حملات طالبان، بخش هایی از ولسوالی بریکوت ولایت کنر، خالی از سکنه شده است.

از ترس حملات طالبان، بخش هایی از ولسوالی بریکوت ولایت کنر، خالی از سکنه شده است.

این منبع امنیتی که خواست نام او در خبر گرفته نشود می گوید که وضعیت امنیتی در کنر در حال بدتر شده است و باشندگان ولسوالی بریکوت، خانه های شانرا از ترس هجوم طالبان ترک کرده اند.
او در مورد رقم دقیق باشندگان محل که خانه های شانرا ترک کرده اند، چیزی نگفت اما تاکید کرد که مردم در حال کوچ هستند.
این منبع هشدار داد در صورت که عملیات نظامی در منطقه راه اندازی نشود، شورشیان منطقه را تصرف خواهند کرد.
این درحالیست که به تازگی وزارت دفاع اعلام کرد که شورشیان تلاش داشتند کابل، لوگر، پکتیا و ننگرهار و شاهراه بین کابل و ننگرهار را ناامن کنند.
جنرال افضل امان رییس بخش عملیاتی وزارت دفاع می گوید که برای خنثی کردن این برنامه مخالفان مسلح، عملیات موسوم به سیمرغ را راه اندازی کرده است.
نیروی بیشتر این عملیات به ولسوالی ازره ولایت لوگر هدایت شده است و تاهنوز معلوم نیست که این علمیات برای سرکوب شورشیان، وارد منطقه بریکوت خواهد شد.
با این حال، منبع که با خبرگزاری بخدی صحبت  می کرد گفت: “وضعیت در مناطق شرقی افغانستان بیش از حد نا آرام است، شورشیان طالب در این مناطق به ویژه در ولسوالی بریکوت ولایت کنر تجمع گسترده کرده و زندگی مردم را با خطر مواجه کرده اند.”

ولایت کنر در شرق افغانستان از گذشته نیز شاهد نا آرامی های گسترده و حملات برنامه شده ای طالبان بوده است.

این ولایت بدلیل داشتن مرز طولانی با پاکستان شاهد ناآرامی های گسترده بوده است.
طالبان همواره از مناطق مرزی پاکستان بالای برخی از مناطق مرزی ولایت کنر حمله کرده اند.
منبع گفت: “شورشیان طالب همه روزه در منطقه تجمع می کنند و در سرک عمومی اقدام به راه گیری و حملات می کنند.”
با این حال، او می گوید که بارها از وزارت های دفاع، داخله و اداره امنیت ملی خواسته اند که در منطقه عملیات کنند اما او منبع می گوید که به درخواست آنها توجه نشده است