نامه حامد کرزی به ملاله یوسفزی پیشکش شد

942375_10151791537245817_597004689_n

محمد داوودیار سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در لندن  دیروز طی محفلی که از سوی اتحادیه محصلین افغان در کشور بریتانیا در شهر لندن برگزار گردیده بود نامه حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان را به ملاله یوسفزی تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور و به نقل از خبرنامه ای که توسط مراجع دولتی منتشر شده است، در این نامه با تمجید از ملاله و بیانیه او در سازمان ملل متحد گفته شده است که وی با بهترین کلمات و به شکل عاطفی و عالی موضوع تهدید و جلوگیری از تعلیم اطفال را در مناطق تحت تسلط طالبان خاصتا تهدیدات و مشکلات فراوانی که از جانب تروریستان سر راه تعلیم اطفال افغان و پاکستان وجود دارد، بیان کرده است.
در این نامه رییس جمهوری با عالی خواندن سخنرانی و جرئت ملاله یوسفزی، شانزده سالگی او را تبریک گفته است و از بارگاه خداوند متعال برایش سلامتی و برای اهداف انسانی او موفقیت آرزو کرده است. در این محفل که خانواده ملاله یوسفزی، محصلین افغان مقیم لندن، شخصیت هایی از افغانستان، پاکستان، بریتانیا و اعضای سفارت افغانستان در لندن اشتراک کرده بودند، محمد داوود یار سفیر افغانستان با سپردن نامه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به ملاله گفت که ملاله نمونه ای از هزاران دختر افغان و پاکستانی است که صدای شان به گوش کسی نرسیده است.
او گفت که صدای ملاله صدای آنهاست، صدایی که دیگر شنیده شد و شنیده می شود.در این محفل ملاله یوسفزی با قدردانی از رییس جمهوری افغانستان و از نامه ایشان، از همه کسانی که از او حمایت کردند تشکر کرد و گفت که، ” من دیگر زندگی جدیدی دارم. من این جا هستم و از پاکستان و صوات آمدم، خواستند مرا بکشند، اما نتوانستند. تلاش من ادامه دارد و من مبارزه خود را برای بهبود زندگی و تعلیم اطفال افغانستان و پاکستان ادامه می دهم. من می خواهم تا جنگ و خونریزی قطع شود و به جای آن تعلیم و آموزش و آرامی باشد.
”در این محفل ضیا الدین یوسفزی پدر ملاله با تشکر از حمایت های رئیس جمهوری افغانستان گفت که طالب یعنی دانش آموز، اما دیگر این نام برای جهانیان معنی دانش آموز را نمی دهد و تا این نام بر زبان می آید تصویری از  تفنگ،کشتار، جنایت و مصیبت در اذهان تداعی می گردد.
وی گفت این در حالیست که در دیگر نقاط جهان دانش آموزان آینده سازان تعالی و ترقی کشورهای خود هستند. او جنگ افغانستان و پاکستان را بربادی خواند و گفت که بالاخره این جنگ تمام شدنی است و ما این جنگ را با قلم، علم، تعلیم و اخلاق به پیش می بریم و به پیروزی خویش نیز یقین داریم.