مجتبی پتنگ: باندهای مافیای مواد مخدر در مجلس نمایندگان نفوذ دارند

34A77EBF-B27A-4E79-B67D-7FE09B959F9C_mw1024_n_s

بدنبال سلب صلاحیت مجتبی پتنگ وزیر داخله کشور، او اعلام کرد که باندهای مافیای مواد مخدر در مجلس نمایندگان نفوذ دارند.
آقای پتنگ گفت که دلیل سلب صلاحیت او از سوی مجلس، انگیزه سیاسی و نفوذ باندهای مافیای مواد مخدر در ولسی جرگه است.

مجتبی پتنگ وزیر داخله کشور می گوید که باندهای مافیای مواد مخدر در مجلس نمایندگان نفوذ دارند
وزیر داخله امروز (دوشنبه ۳۱ سرطان) در مجلس نمایندگان استیضاح و سپس سلب صلاحیت شد.
اعضای ولسی جرگه، با ۱۳۶ رای رد، ۶۰ رای تایید، ۵ رای سفید و ۴ رای باطل، مجتبی پتنگ را از مقام وزارت داخله برکنار کردند.
حال، آقای پتنگ می گوید که تمامی اسناد های دست داشته در مورد اعضای ولسی جرگه را به دادگاه عالی و رییس جمهوری کشور می فرستد.
او به صراحت به خبرنگاران در کابل اعلام کرد که اسناد کافی در اختیار دارد که نشان می دهد، شماری از اعضای ولسی جرگه به قاچاق مواد مخدر، ناآرامی ها و غضب زمین دست دارند.
هرچند او در این مورد از فردی خاصی نام نگرفت اما گفت که اسنادها را با تمامی مشخصات به دادگاه عالی می فرستد.
بدنبال، رد صلاحیت وزیر امور داخله، دفتر حامدکرزی با نشر اعلامیه گفته است که موضوع سلب صلاحیت مجبتی پتنگ به دادگاه عالی ارجاع شده است.
دفتر آقای کرزی اعلام کرده است که دلایل نمایندگان مجلس، برای استیضاح وزیر داخله قانونی نبوده است.
براساس اعلامیه، تا رسیدن پاسخ دادگاه عالی به رییس جمهور، مجتبی پتنگ، سرپرست وزارت امورد داخله خواهد بود.

قاچاق مواد مخدر از کابل تا نیجریا

در همین حال، مجتبی پتنگ می گوید که برخی از اعضای ولسی جرگه، در قاچاق مواد مخدر از کابل تا نیجریا دست دارند.
او تاکید کرد که در این مورد اسناد موثق در اختیار دارد.

پتنک گفت: “۱۰۰ درخواست از اعضای ولسی جرگه به وزارت داخله موجود است که درخواست تبدیلی قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر از یک زندان به زندان دیگری را مطرح کرده اند.”

اعضای ولسی جرگه به وزیر داخله گفته اند که قاچاقچیان زندانی، موکلین آنان هستند.
او از این قاچاقچیان، به عنوان مافیای خطرناک مواد مخدر نام برد.
با این حال، وزیر داخله می گوید که در جریان ده ماه وظیفه در وزارت داخله، ۹۵ بار به ولسی جرگه و ۷۹ مورد به مجلس سنا فراخوانده شده است.
او پذیرفت که در برخی موارد به پارلمان حاضر نشده زیرا به گفته او، زمانیکه او به عنوان وزیر داخله مقرر شد، این وزارت فاقد سیستم بوده و بیشتر مصروف ایجاد میکانیزم کاری در وزارت داخله بوده است.

پارلمان با بیشترین پولیس و جنگ افزار

 وزیر داخله گفت که ۱۵۳۳ مامور پولیس در پارلمان افغانستان مستقر هستند و به گفته او این رقم، بیشتر از ماموران پولیس یک ولایت است.

اعضای ولسی جرگه در جریان یک سال اخیر، چندین بار متهم به فساد، قاچاق مواد مخدر و غضب زمین شدند
هر عضو ولسی جرگه، چهار محافظ پولیس دارد که این ماموران پولیس، شامل رقم ارائه شده از سوی وزارت داخله نیستند.
اسحله غیرقانونی در نزد اعضای ولسی جرگه
مجبتی پتنگ می گوید که ۲۰۰۳ مورد درخواست اسلحه از سوی اعضای ولسی جرگه با او رسیده است و به گفته او، برخی از اعضای مجلس درخواست سلاح سنگین را کرده اند.
او اعلام کرد که شماری از اعضای ولسی جرگه، اسلحه غیرقانونی حمل می کنند.
به گفته وزیر داخله، در برخی موارد از این سلاح ها در ناامن کردن کشور استفاده شده است.
غاضبان زمین
وزیر داخله می گوید که ۷۲ عضو ولسی جرگه در غضب زمین دست دارند و زمین های دولتی و در برخی موارد زمین های شهروندان افغانستان را غضب کرده اند.
با این حال، او می گوید که برای سلب صلاحیت او در مجلس، پول هنگفتی توزیع شده است.
او مشخصا در این مورد به یکی از معینان خود اشاره کرد که به گفته مجتبی پتنگ، این فرد شماره دو وزرات داخله، به اعضای مجلس پول توزیع کرده است.
پتنگ اما در این مورد از فرد خاصی نام نگرفت.
با این حال، او هشدار داد که از این موضوعات، نخواهد گذشت و اسامی وکلای “خایین” را افشا خواهد کرد.