قانون انتخابات توشیح شد

Hamid-Karzai-_1522214c

 رییس جمهور حامد کرزی روز گذشته در یک فرمانی قانون انتخابات را توشیح کرد.

در فرمان رییس جمهور آمده است: “به تأسی از حکم فقره ۱۶ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، قانون انتخابات را که توسط هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است، توشیح می‌دارم.”

رییس جمهور حامد کرزی روز گذشته در یک فرمانی قانون انتخابات را توشیح کرد.

قانون انتخابات اوایل هفته گذشته در کمیته مشترک هردو مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

این قانون ۱۶ فصل و ۸۰ ماده دارد که براساس آن انتخابات و شرایط برگزاری انتخابات را در کشور مورد بحث قرار داده است

پیشتر، رئیس جمهور کرزی در یک فرمانی قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را نیز توشیح کرد

همچنان، رئیس جمهور کرزی درحکمی، کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را تعیین کرده بود. این کمیته شش عضو دارد

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا، عبدالسلام عظیمی رئیس قوه قضائیه، گل‌رحمان قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، سیما ثمر رئیس کمیسیون حقوق بشر و یک فعال مدنی از اعضای این کمیته هستند

درحکم رییس جمهور آمده بود که این کمیسیون به منظور تسریع و تامین شفافیت در انتخابات سال ۱۳۹۳ تعیین شده است.
براساس حکم رییس جمهور، این کمیته موظف است بعد از تعیین رئیس کمیته گزینش بر طبق صراحت فقره شش ماده هفتم، ۲۷ تن کاندیدان مندرج فقره دوم ماده هشتم را با رعایت معیار های ماده هفتم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات وشکایات انتخاباتی تعیین نماید

.