دشمنی خانواده گی و هفت قربانی

Afghan women in Kabul

در نتیجۀ یک درگیری در ولایت پروان در شمال کشور، که دلیل آن مشکلات خانوادگی خوانده شده، شماری کشته و زخمی شده اند.

بعدا از دو ساعت درگیری، ماموارن پولیس کنترول منطقه را بدست گرفتند
روشنا خالد سخنگوی والی پروان می گوید که در این درگیری، هفت تن کشته و سه نفر دیگر زخمی شده اند.
خانم خالد تایید کرد که قربانیان، مردان مسلح غیر مسئول، زنان و کودکان هستند.
این درگیری حوالی ساعت ۸ صبح امروز در قریه موسوم به گذره پایین از مربوطات ولسوالی جبل السراج ولایت پروان رخ داده است.
گفته می شود که درگیری برخاسته از خصومت های دیرینه میان اعضای دو خانواده بوده است و حداقل اعضای این دو خانواده برای دو ساعت با استفاده از سلاح های کلاشینکوف و سلاح کمری باهم جنگیده اند.
این گونه درگیری ها پیش از این نیز در ولایت پروان رخ داده و شماری کشته و زخمی برجا گذاشته است.
موجودیت سلاح در نزد افراد غیر مسئول در پروان از بزرگترین چالش های امنیتی در این ولایت خوانده شده است.
گفته می شود که در حال حاضر، بیشتر خانواده ها در پروان مسلح هستند، موضوع که هرازگاهی باعث درگیری و مرگ می شود.
با این حال، روشنا خالد سخنگوی والی پروان می گوید که از یک جانب مناقشه امروز، تمامی اعضای خانواده به شمول بزرگ این خانواده کشته شده اند.
خالد گفت: “در این درگیری، به شمول بزرگ خانواده (عین الدین)، خانم، دختر، برادر، خواهر و پسر او کشته شدند.”
به گفته خانم خالد، دو طرف نخست بر سر یک موضوع “عادی” باهم درگیری لفظی می کنند و سپس از سلاح علیه همدیگر استفاده کردند.
او می گوید که در حال حاضر، منطقه در کنترول ماموران پولیس است و چندین نفر در پیوند با این رویداد هم بازداشت شده اند.
به گفته سخنگوی والی پروان، زخمی های رویداد به شفاخانه منتقل شده اند