اعمال محدودیت های بیشتر برای پناهجویان در استرالیا

australia-visa-for-refugee

کوین راد، نخست وزیر استرالیا به منظور مقابله با میزان بالای مهاجرت و حفاظت از سرحدات این کشور، محدودیت های شدیدی برای مهاجرت در استرالیا اعلام کرده است.
آقای راد، گفته است که از این پس، پناهجویانی که به شکل غیرقانونی از طریق مرز آبی وارد خاک استرالیا می شوند، اجازه ماندن در این کشور را نخواهند داشت.

مهاجران افغان در اندونیزیا برای ورود به استرالیا از هفت تا ۱۵ هزار دالر امریکایی برای قاچاقبران پرداخت می کنند
به گفته راد، این دسته از مهاجران به کشور گینه نو انتقال داده می شوند، کشوریکه در حال توسعه خوانده شده است.
به گزارش بی بی سی، قرارداد انتقال پناهجویان به گینه نو، امروز (جمعه) میان کوپن راد نخست وزیر استرالیا و پتر اونیل نخست وزیر گینه نو امضا شد.
براساس این قرارداد، استرالیا می تواند، پس از این مهاجران که برای پناهجویی وارد این کشور می شوند را به خاک گینه نو انتقال دهد.
گفته می شود از هفت ماه بدین سو، بیش از ۱۳ هزار پناهجو به شکل غیرقانونی وارد استرالیا شده اند.
بسیاری از مهاجران غیرقانونی به استرالیا را شهروندان ایران و افغانستان تشکیل می دهند.
موج مهاجران غیرقانونی که از طریق کشورهای اندونیزیا به استرالیا سفر می کنند و در آنجا تقاضای پناهندگی می دهند در سال های اخیر، به شدت افزایش یافته است.
بخش عمده ای این پناهجویان، اتباع افغانستان و ایران هستند که بسیاری از آنها به وسیله قایق خود را به استرالیا می رسانند.
در سال‌های گذشته صدها مهاجر غیرقانونی ایرانی و افغان در پی واژگون شدن قایق شان، جان خود را از دست دادند.
بیشتر مهاجران، به دلیل حقوق شهروندی بهتر راهی استرالیا می شوند، کشوریکه در سال های اخیر، در محراق توجه اتباع کشورهای فقیر آسیا بوده است.
با این حال، کوپن راد، می گوید که پناهجویان پس از این، به جایی نگهداری در استرالیا به گینه نو فرستاده می شوند.
راد گفته است که کشورش به کنوانسیون حقوق پناهندگی احترام دارد اما او تاکید کرده است که مسئولیت دارد تا امنیت مرزهای استرالیا را نیز افزایش دهد.
گفته می شود که در حال حاضر، هزاران پناهجوی افغان در کمپ های موقت اندونیزیا منتطر سفر به استرالیا هستند.
قبل از این گزارش های وجود داشت که برخی از پناهجویان در این کمپ ها به دلیل اقامت طولانی مدت، دچار بیماری روانی شده اند.
مهاجران افغان در اندونیزیا برای ورود به استرالیا از هفت تا ۱۵ هزار دالر امریکایی برای قاچاقبران پرداخت می کنند.