تبعیض به ضد زنان را بس کنید

afghan-women

شماری از فعالان حقوق زن درافغانستان با ارسال نامه سرگشاده به رییس جمهور کرزی، خواستار جلوگیری از معامله گری وتبعیض سیاسی با حقوق زنان، شده اند.
این فعالان خطاب به رییس جمهور گفته اند: “ما از شما می خواهیم که پاسدار حقوق بشر باشید و اجازه ندهید که سهم ناچیز زنان، درامورات مختلف افغانستان، بار دیگر مورد معامله‌های سیاسی قرار گیرد.”

شماری از فعالان حقوق زن درافغانستان با ارسال نامه سرگشاده به رییس جمهور کرزی، خواستار جلوگیری از معامله گری وتبعیض سیاسی با حقوق زنان، شده اند.
نامه سرگشاده، توسط کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و نهادهای مدنی و حقوق بشری افغانستان، عنوانی رییس جمهور نوشته شده است.
فعالان حقوق زن، گفته اند، زنان افغانستان خواهان تغییرات بنیادی در راستای برابری میان زنان و مردان در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند.
در نامه این فعالان از اعمال تبعیض سیاسی علیه زنان در افغانستان، سخت انتقاد شده است.
دراین نامه آمده است، “فعالان حقوق زن درافغانستان، همواره خواست‏های زنان را به مثابۀ شهروندان برابر درکشور مطرح نموده و از دولت افغانستان خواستار مصئونیت قانونی وعملی در تمام عرصه‌های زندگی هستند. اما موانع زیادی فراراه زنان قرار دارد. زنان، هنوز بر اساس روحیۀ نظام مسلط مردسالاری، به مثابۀ جنس دوم پنداشته می‌شوند.”
فعالان زنان گفته اند، پس از دوازده سال برقراری ادارۀ مؤقت، دولت انتقالی و دو دوره دولت انتخابی، هنوز جایگاه زنان در نظام سیاسی افغانستان، به رسمیت شناخته نشده است و آزادی‏های مدنی و سیاسی آن‏ها، در بند کشیده می‏شود.
سهم زنان برای مشارکت در شوراهای ولایتی و ولسوالی ها در قانون جدید انتخابات از ۲۵ به ۲۰ درصد کاهش یافته است.
دراین قانون، سهم زنان درشورای های اجتماعی و شورای قریه هیچ در نظر گرفته نشده است.
شماری از فعالان زن این موارد را به حاشیه کشاندن زنان در امورات اجتماعی افغانستان  و برگشت به گذشته می دانند.

آنان براین باور هستند که کاهش سهم زنان در قانون انتخابات حقوق زنان را در تمامی عرصه ها تضعیف می کند.

با این حال، در نامه سرگشاده زنان آمده که باید زنان از طریق نمایندگان خود، خواسته‌ها و مطالبات شان را به صورت قانونی به گوش جامعه برسانند.
آنان گفته اند: “ما به این باور هستیم که اگر از این فرصت استفادۀ درست و مؤثر صورت نگیرد و سهم زنان در شوراهای ولسوالی‌ها و قریه‌ها در نظر گرفته نشود، زنان برای همیش از حق اظهار نظر در مورد مشکلات خود و اجتماع شان، محروم خواهند ماند.”
فعالان زن از رییس جمهور خواسته اند که کارهای بنیادی را برای سهم دادن به زنان در سطوح مختلف جامعه، انجام دهد.
به باور این فعالان، روش‌هایی که تا کنون برای رفع مشکلات سهم دادن زنان در سطوح مختلف جامعه استفاده شده، آنقدر مؤثر نبوده اند.