احتمال نفوذ طالبان در ارتش، با هویت ارتش ملی

Public-uprising-Afghanistan

 پاکستان، با ساخت کارت های هویت جعلی اردو، شرایط نفوذ طالبان  را در اردوی ملی افغانستان  فراهم کرده است. جنرال تاج محمد جاهد فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر در حوزهٔ غرب با بیان این مطلب گفته است که در این اواخر، اطلاعات موثق بدست آمده است که طالبان قصد دارند تا با استفاده از کارت های هویت جعلی در اردوی ملی کشور نفوذ کنند.

وی افزود که  این کارت های هویت از سوی پاکستان طراحی و ساخته شده و به دسترس مخالفین مسلح دولت قرار گرفته است تا با نفوذ در صف نظامیان به آنان ضربه بزند. فرمانده قول اردوی۲۰۷ ظفر همچنان افزود که کشور پاکستان همواره قصد دارد تا به شکل بی رحمانه به دولت و مردم افغانستان تلفات وارد نماید.

 تا حال شواهدی در بارۀ استفاده از کارت های هویت ساخته گی غرب کشور دیده نشده اما تدابیر ویژه برای پیش گیری ازعملی شدن این کار روی دست گرفته شده است. درگذشته چندین تن از مقام های امنیتی حوزهٔ غرب، از فعالیت شماری از فرمانده هان پاکستانی در این حوزه خبردادند که بیشتر در بخش های رهبری طالبان فعالیت داشتند.