یازده مقام طالبان وارد بدخشان شده اند

Taliban-Fighters

آتش بس بین طالبان ونیروهای خارجی در بدخشان برقرار است.

 افزایش موجی از نا امنی ها در نقاط مختلف بدخشان و باز شدن جبهات تازه طالبان در ولسوالی های دور تر از وردوج برای مردم بدخشان و فعالان جامعه مدنی نگرانی آورده است. در تب و تاب همین مساله جامعه مدنی بدخشان یک نشست رو در رو را میان مسوولان حکومتی و برخی افراد سرشناس بدخشان براه انداخت. در این نشست شاه ولی الله ادیب والی، جنرال علی احمد مبارز رییس امنیت ملی و دگروال فضل احمد نظری معاون مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بدخشان به سوالات و نگرانی های مردم پاسخ دادند.

در این نشست  مانند گذشته مسوولان بدخشان بار نا امنی های بدخشان را به دوش استخبارات پاکستان و عوامل تربیه شده از سوی آن اداره انداختند. والی بدخشان لیستی یازده نفری از اعضای ارشد طالبان را که از ساکنان اصلی بدخشان اند، خواند وگفت که این افراد در زمان حاکمیت طالبان در پست های کلیدی کار کرده اند و حالا زیر نظر آی آیس آی پاکستان و با امکاناتی که از سوی آی ایس آی برای شان فراهم شده است؛ در پاکستان به سر می برند و این افراد در نا امنی های بدخشان دخیل هستند.

در بدخشان عمده ترین جبهه طالبان در وردوج است، هر چند طالبانی که در وردوج هستند خود را مجاهدین معرفی می کنند و نمی خواهند کسی به آن ها طالب خطاب کند. اما والی بدخشان گفت زمانی که می خواست آن ها را به روند صلح یکجا کند، به آن ها نامه های نوشته است اما طالبان در مقابل به والی بدخشان نوشته اند که آن ها تحت قیادت امارت اسلامی دست به قیام زده اند و در پایان نامه های های شان نیز جمله “مجاهدین امارت اسلامی افغانستان” به کار رفته است.

والی بدخشان گفت که طالبان وردوج در مقابل سربازان خارجی نمی جنگند ولی در مقابل سربازان اردو و پولیس حساسیت بیشتری دارند. والی بدخشان در این نشست اعتراف کرد که در آغاز بعضی از شرایط طالبان از جمله تبدیلی شماری از مقام های محلی ولسوالی وردوج را پذیرفته و این کار را انجام داده است؛ اما در سیاست طالبان در بدخشان هیچ تاثیری رونما نشده است. والی بدخشان اما با وجود این مساله گفت که در ولسوالی کوفاب سه نفر طالبان فعالیت خود را آغاز کرده اند و خواستار تبدیل ولسوال منطقه شده اند؛ اما زمانی که ولسوال هم به مرکز خواسته شده است آن سه نفر به کار شان دوام داده اند. اما آنچه برای مردم سوال برانگیز است؛ این که چرا دولت در مقابل سه نفر هم از در مدارا پیش می رود در حالی که باید این سه نفر گرفتار شوند.

رییس اداره امنیت ملی بدخشان هم عامل اساسی نا امنی های بدخشان را در مداخله استخبارات پاکستان عنوان کرد و گفت که طالبان در تبانی با استخبارات پاکستان تلاش دارند تا راه اکمالاتی خود را از طریق توپخانه ولسوالی زیباک باز کنند. مسوولان اما دخالت وکلا در نا امنی های این ولایت نپذیرفتند.

مسوولان گسترش نا امنی ها به ولسوالی های مختلف بدخشان را قابل نگرانی ندانسته گفتند که چند نفر محدود در ولسوالی های بدخشان دست به نا امنی زده اند که قابل مهار هستند. رییس امنیت ملی بدخشان گفت که در سال جاری قوت رزمی طالبان نسبت به سال گذشته ضعیف شده است و در جریان عملیات های که انجام شده افراد کلیدی این گروه در بدخشان کشته شده اند. در پایان این نشست مسوولان محلی به مردم اطمینان دادند که برای جلوگیری از گسترش نا امنی های این ولایت پولیس محلی را ایجاد و تقویت می کنند و تلاش می کنند همکاری مردم با دولت بیشتر بسازند.

اما با وجود این همه مردم از گسترش نا امنی ها در بدخشان نگران هستند و توقع دارند که باید برای رفع نا امنی های ولایت اقدام عملی صورت بگیرد، زیرا سکوت و بی توجهی می تواند برای مردم دشواری آفرین باشد. در حال حاضر حضور طالبان در دره وردوج که راه مواصلاتی چند ولسوالی از این مسیر می گذرد وضعیت را برای مردم در چند ولسوالی سرحدی بدخشان مشکل ساخته است و عبور و مرور در این مسیر مشکل است.