کرزی از یک سوء قصد نجات یافت

Hamid-Karzai-_1522214c

 ادارات و نهادهای امنیتی کشور یک گروه جنایتکار ۱۵ نفره “بین المللی”را متلاشی کردند.

اعضای این گروه را اتباع روسی به شمول افراد خودمختار منطقه “چیچنیا و داغستان”، پاکستانی، تاجیکی و افغانستانی تشکیل می داد.  یک منبع نظامی – دیپلوماتیک روسیه به پارتل اطلاعاتی “ارگومینتی .

رو” گزارش داد که معلومات اولیه راجع به تدارک سوء قصد  به جان کرزی و تعداد ترکیب گروه جنایتکار را یک اداره استخباراتی روسیه به حکومت افغانستان خبر داده بود.

به نقل از ریانووستی، این منبع افزود: روسیه جهت خنثی سازی گروه جنایتکار استفاده از قطعه خاص خود را پیشنهاد کرد اما مقامات کابل از پذیرش کمک روسیه امتناع ورزیده و برای دستگیری این گروه از قطعات خاص آیساف کمک گرفت.

مقام های حکومت افغانستان اما تاکنون در این باره به گونه یی رسمی چیزی نگفته اند.