برادر سپنتا کشته شد

Herat_province_detail_map

  مقام های امنیتی در ولایت هرات می گویند که ولی طاهری، برادر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی رییس جمهور کرزی در نتیجه یی گلوله باری افراد ناشناس در ولسوالی کروخ ولایت هرات از پا در آمد.

   به گفته یی این مقام ها، این رخ داد ساعت هشت صبح ام روز هنگامی به وقوع پیوست که ولی طاهری از خانه اش به سوی دفتر کار ش در حرکت بود.

پولیس هرات می افزاید که مهاجمان سوار بر دو موتر سایکل بودند و عاملان این روی داد قادر به فرار شده اند.

هم چنان جست و  جو ها برای پیدا کردن عاملان این روی داد به شدت ادامه دارند. ولسوالی کرخ از جمله ولسوالی های امن ولایت هرات به شمار می رود.

 قیام نوری