کلاه برداری جنسی یک جوان افغان

Walid-Karzai

ولید کرزی (تقلبی) با به کار گیری از نام خانوادگی حامدکرزی، ده ها دختر جوان افغان را از طریق شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و سکایپ فریب داده است و از آنها پول گرفته است.

این جوان افغان که خوش چهره هم است، از دیر بدینسو با استفاده از اسم مستعار ولید کرزی، اسم یگانه پسر کاکای رئیس جمهور افغانستان، دختران جوان افغان را از طریق شبکه های اجتماعی فریب داده و از انها به بهانه های گوناگون پول گرفته است.

به اساس گزارشی که از طریق برنامه دیدگاه تلویزیون جهانی آریانا به نشر رسید، ولید کرزی خود را به دختران جوان افغان از طریق شبکه های اجتماعی یک شخص پولدار، مردم دوست و مذهبی معرفی میکرد تا آنها را مجذوب خود کند.

به نقل از همین منبع ولید کرزی از دخترانیکه فریب او را خورده بودند، میخواست تا در مقابل کمره کامپیوتر عریان شوند و تن برهنه ی شانرا به ولید کرزی نمایش دهند. این پسر فریبکار همه ی این جریانها را فلمبرداری نموده بعداً آنها را تهدید میکرد که اگر به وی مقدار مشخص پول روان نکنند، این فلمها از طریق انترنت به نشر خواهد رسید.

ادعاهای وجود دارد که ولید کرزی با اینگونه فریب کاری ها بیشتر از ۳ میلیون دالر بدست آورده باشد.

شماری از دخترانیکه هدف فریبکاری این پسر قرار گرفته اند، با فرستادن صورت حساب بانکی، تصاویر و ویدیوها به ریاست انترپول افغانستان، ازین ریاست میخواهند تا در دستگیری ولید کرزی اقدام کنند.

در همین حال، جنرال امین الله امرخیل، رئیس پلیس انترپول افغانستان به خامه پرس میگوید که تا زمانیکه مدعیان و متضررین رسماً به مراجع عدلی و قضائی شکایت نکنند و شواهد کافی بر علیه مدعی علیه ارایه نکنند، ارگانهای امنیتی تنها به اساس گزارشهای انترنیتی و مطبوعاتی نمی توانند برای دستگیری وی اقدام کنند.

منبع: خامه پرس