یک قلم، یک کتاب جهان را تغییر خواهد داد

942375_10151791537245817_597004689_n

ملاله یوسف زی، دختر بانویی شانزده ساله یی که سالِ پار از سوی طالبان پاکستان آماج گلوله باری قرار گرفته بود، در سخنرانی در مجتمع جوانان سازمان ملل متحد از جهانیان خواسته است که قلم و کتاب را به عنوان ابزاری به ضد افراطیت به کار گیرند.

به گفته یی ملاله یوسف زی :” بیایید که قلم ها و کتاب های مان را بر داریم. این ها نیرو مند ترین جنگ افزار های مان هستند. یک آموزگار، یک کتاب، یک قلم می تواند جهان را تغییر دهد.

در این نشست که نزدیک به هزار رهبران جوانان گرد آمده بودند، بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد زاد روز شانزده ساله گی ملاله یوسف زی را به افتخار قهرمانی وی برای تأمین سواد برای همه، به نام روز ملاله در سازمان ملل متحد نام گذاری کرد.

هم چنان رییس جمهور کرزی نیز در اعلامیه یی شانزده ساله گی ملاله یوسف زی را برایش مبارک باد گفته است و تأکید کرده است که آموزش و پرورش در افغانستان و پاکستان به علت هراس افگنی در این کشور ها، آسیب های فراوان دیده است.

ملاله یوسف زی می گوید که آن عمل کرد نُه ماه پیش طالبان هیچ چیزی را در زنده گی وی تغییر نداده است، مگر ناتوانی، ترس و ناامیدی که اکنون در وجودش مُرده است:” افراط گرایان از کتاب و قلم ترسیده اند و می ترسند. نیروی دانش آنان را می ترسانند. آنان از زنان می ترسند. جهان را به سوی افراطیت، فقر و هراس افگنی فرا می خوانند.”

بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد هم اکنون هم ۲۸ میلیون کودک در سراسر جهان در بخش های جنگ زده از رفتن به مکتب محروم هستند که نیم از این شمار زنان و دختران هستند.

ملاله یوسف زی می افزاید که :” از این رو من این جا ایستاده ام. یک دختر در برابر چندین تن دیگر. من برای خودم حرف نمی زنم، اما برای تمام دختران و پسران حرف می زنم. من صدای را برای آن بُلند کرده ام که صدای برای بی صدا ها باشم.”

هم زمان با این ، بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست در سخنانی خطاب به ملاله یوسف زی گفته است که سازمان ملل متحد به تعهدش برای فراهم ساختن زمینه های مساوی آموزش برای دختران و پسران در سراسر جهان متعهد است.

ملاله یوسف زی نه ماه پیش از امروز هنگامی که از سوی مکتب به سوی خانه می آمد که در راه موتر حامل وی از سوی طالبان پاکستانی موقف شد و طالبان پس از پرسیدن نام ملاله وی را آماج دو گلوله قرار داد که یکی از آن گلوله ها در ناحیه یی از سرش اصابت کرد. ملاله برای چند ماه در بیمارستانی در بریتانیا زیر درمان بود. وی یک فعال حقوق زنان است که دختران و زنان را برای یاد گیری آموزش تشویق می کند.

قیام نوری