۲۴ طالب کشته شدند

8025661679_4b52cab683_z

در خبرنامه یی وزارت داخلۀ کشور آمده است که نیروهای امنیتی افغان در بیست و چهار ساعت گذشته، در جریان یک رشته عملیات ها در بخش های گونه گون کشور، ۲۴ طالب را از پا در آورده اند.

در این خبرنامه که به روز چهار شنبه نشر شده است، آمده است که در جریان این عملیات ها، ۹ طالب دیگر زخمی شده اند و ۸ تن دیگر از این جنگجویان بازداشت شده اند.

در جریان این عملیات مقداری از مواد انفجاری نیز به دست آمده است.

این در حالی است که به روز سه شنبه در انفجار یک ماین کنار جاده یی در ولایت هرات، ۲۲ غیر نظامی به شمول ۸ زن و ۴ کودک جان های شان را از دست دادند.

قیام نوری