امریکا؛ افغانستان را ترک نمی کند

art-afghan-620x349

ایمل فیضی، سخن گوی رییس جمهور به تازه گی در واکنش به گفته های اخیر باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفته است که این کشور حضور دراز مدت در افغانستان خواهد داشت و کشور را ترک نخواهد کرد.

 به گفته یی فیضی، ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان منافع راهبردی دارد و از این رو حضور دراز مدت در افغانستان خواهد داشت.

از سوی هم، جان کی، سخن گوی کاخ سفید می گوید که تصمیم اعلان موضوع شمار از سربازان امریکایی که در افغانستان پسا ۲۰۱۴ باقی بمانند، به زودی اعلام نخواهد شد.

 به گفته یی سخنگوی کاخ سفید، حتا گزینه صفر برای حضور سربازان امریکایی در افغانستان هم روی میز است.

وی می افزاید که ایالات متحدۀ امریکا اهداف روشن را برای مأموریت اش در افغانستان در سال های پس از ۲۰۱۴ طرح ریزی کرده است که این اهداف با حضور سربازان امریکایی و یا هم از راه های دیگر بر آورده خواهند شد.

 قیام نوری