ایران ۱۲ افغانی را به دار آویخت

Iran-Hanging

در خبر نامه یی که به تازه گی از سوی سفارت افغانستان در ایران به نشر رسیده است، آمده است که ایران ۱۲ افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته است.

هر چند که در این خبرنامه از جزئیات دقیق و زمان اجرایی این حلق آویز ها حرفی به میان نیامده است، ولی بر بنیاد همین خبرنامه، این کشتار به تازه گی انجام شده است.

بر بنیاد این خبر نامه، این شهروندان افغان در شهر های کرج، اصفهان و ارک این کشور به دار آویخته شده اند.

این خبرنامه می افزاید که نزدیک به صد افغان به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان های ایران به سر می برند و در انتظار اعدام هستند.

حکومت افغانستان بار ها از حکومت ایران خواسته است که اعدام افغان ها را متوقف بسازد، اما این ایران تاکنون به درخواست های حکومت افغانستان پاسخ مثبت نداده است.

مقام های ایرانی گفته اند که زندان ابد و سزای مرگ در برابر هر کسی که محکوم به آن گردد، عملی خواهد شد.

هم اکنون پنج هزار  شهروند افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر زندانی هستند.

قیام نوری