۲۰۱۴؛ سال رکود اقتصادی افغانستان؟

afghan-beggar.preview

انور الحق احدی، وزیر تجارت  و صنایع کشور به تازه گی در نشستِ خبریی هشدار داده است که خروج سربازان خارجی از افغانستان تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی، اثر های منفی و نا گواری را بر اقتصادی افغانستان بر جا خواهد گذاشت.

 احدی گفته است که در یازده سال پسین رشد اقتصادی افغانستان به خوبی پیش می رفت و حتا همین خروج تدریجی سربازان خارجی از افغانستان ، زنگ های خطری را برای اقتصادی افغانستان به صد در آورده است.

 این وزیر از جامعه ی جهانی خواسته است که بر بنیاد تعهدات شان برای فراهم ساختن کمک های مالی بیشتر بیاستند.

به گفته یی احدی، ناداری و بیکاری، کاهش میزان سرمایه گذاری  و اُفت ارزش منزل در سراسر افغانستان ، موانع بزرگ بر سر راه توسعه یی اقتصادی افغانستان به شمار می رود.

قیام نوری