سرمایه گزاری ۱۷ شرکت هندی در افغانستان

iron

مسؤولان ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری های در افغانستان به تازه گی گفته اند که ۱۷ شرکت هندی در افغانستان حاضر به سرمایه گذاری شده اند.

به گفته یی این مقام ها، هند در بخش های هم چون، استخراج معادن، فناوری معلوماتی، کشاورزی و دام داری و نیز تداراکات و حمل نقل سرمایه گزاری خواهند، زیرا این بخش ها سریع ترین رشد را در این کشور دارد.

کارشناسان اقتصادی می گویند که با این سرمایه گزار های تازه، روابط بازرگانی میان کابل-دهلی نو به یک میلیارد دالر خواهد رسید.

سفیر هند در افغانستان گفته است که دهلی نو به همین زودی های گروهی از بازرگانان افغانی را به هند فرا خواهد خواند تا یک راه کار روشن تری برای این سرمایه گزاری ها ترسیم گردید.

وزیر تجارت افغانستان می گوید که این سرمایه گزاری های تازه در شکوفایی اقتصادی کشور اثر گزاری های فراوان خواهد داشت.

 به تازه گی آذرخش حافظی، از اعضای رهبری اتاق های تجارت افغانستان گفته است که افغانستان با بی برنامه گی به سوی سال  ۲۰۱۴ میلادی می رود و این کار کشور را با دشواری های شدید اقتصادی رو به رو می سازد.

به گفته یی حافظی، هم اکنون افغانستان بالای ۹۵ در صد کسر بیلانس بازرگانی دارد و اقتصادی وابسته به کمک های خارجی افغانستان دیر نخواهد پایید.

قیام نوری