چهار دختر در انفجارِ کشته شدند

khan20130616135416193

مقام های محلی در ولایت هلمند می گویند که در نتیجه یی انفجار یک ماین کنار جاده یی در کشور، چهار دختر کشته شده اند.

 عمر زواک، سخن گوی والی هلمند می گوید که این روی داد هنگامی رخ داد که این دختران می خواستند از دریایی در لشکر گاه مرکز ولایت هلمند می گذشتند.

جسد دو تن از دختران قربانی این روی داد به دست آمده اند و جسد های دو دختر دیگر هنوز هم ناپدید هستند.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این روی داد را نپذیرفته است اما بیشتر جنگجویان مخالف حکومت افغانستان از جمله طالبان برای آماج قرار دادن نیروهای افغان و خارجی در کنار جاده ها ماین جا گذاری می کنند.

 از سوی هم، در یک روی داد دیگر، یک پولیس زن همراه با دامادش از سوی جنگجویان مخالف حکومت کشته شده اند.

دو تن دیگر در ولایت ارزگان نیز در نتیجه یی انفجار ماین کنار جاده یی کشته شده اند. این رخ داد، دقیقن در ولسوالی سراب این ولایت رخ داده است.

مسؤولیت این کشتار ها را نیز تاکنون گروهی نپذیرفته است.

به تازه گی نیروهای افغان، مسؤولیت تأمین امنیت تمامی بخش های کشور را از نیروهای خارجی به دوش گرفتند. قرار است این نیروها تا پایان سال  ۲۰۱۴ میلادی در کنار نیروهای افغان به عنوان نیروهای کمکی باقی بمانند. پس از آن سال، انتظار می رود که این نیروها از افغانستان خارج شوند.