پاکستان راه حل جنگ افغانستان

 369588-PakistanAfghanistanFlag-1335324862-480-640x480

رییس ستاد ارتش افغانستان می گوید که اگر پاکستان در موضوع گفت و گوهای صلح در افغانستان جدی و صادق می بود، این کشور می تواند جنگ را در افغانستان در جریان چند هفته به پایان برساند.

 در یک گفت وگویی با بی بی سی، جنرال شیر محمد کریمی از بسیاری از بی اعتمادی ها میان کابل  و اسلام آباد پرده برداشته است.

به گفته یی آقای کریمی، پاکستان با بسته کردن مدرسه های که برای استفاده افراط گرایان است،  این کشور می تواند طالبان را از افغانستان بر چیند.

 :” بله، در جریان چند هفته ( جنگ طالبان در برابر حکومت افغاسنتان) پایان خواهد یافت. طالبان کاملا زیر ادارۀ پاکستان است.”

 به گفته یی شیر محمد کریمی، پاکستان اکنون خود نیز از این هیولای به نام طالب، زیان بار شده است.

:” اکنون پاکستان در داخل نیز از هراس افگنان به همان اندازه رنج می برند که ما رنج می بریم. ما و پاکستان مشترکا می توانیم در برابر این پدیدۀ شوم مبارزه کنیم.”

 در جریان ده سال پسین ، نزدیک به چهل هزار تن در نتیجه فعالیت های فراس افگنانه یی طالبان و القاعده در پاکستان کشته شده اند.