ماین کنار جادۀ در فراه ۳ قربانی گرفت

b7fe9a7323e39616170f6a7067004b63

مقام های محلی در ولایت فراه می گویند که در نتیجۀ  انفجار یک ماین کنار جاده یی در ولایت فراهم به روز دو شنبه، سه غیرنظامی کشته شدند.

به گفته ی این مقام ها این انفجار در ولسوالی شیبکوی، هنگامی رخ داد که یک موتر مسافر بری حامل سه مسافر با این ماین برخورد کرد.

هیچ گروهی مسؤولیت این روی داد را تاکنون نپذیرفته است.

روز شنبه همین هفته نیز در نتیجۀ انفجار ماین کنار جاده یی در ولایت زابل سه غیرنظامی کشته شده اند.

به تازه گی سخن گوی وزارت داخلۀ کشور گفته است که ماین های کنار جاده یی، بزرگ ترین دشمن در برابر نیروهای امنیتی کشور می باشد.

قیام نوری