پاکستان: طالبان باید در قدرت سهیم شوند

Pakistan-and-Taliban

ارشاد احمدی، معاون وزیر خارجۀ افغانستان گفته است که بر بنیاد پیش نهاد پاکستان، افغانستان باید به کشور فئودالی مبدل شود که برخی از بخش های آن باید به طالبان داده شود.

احمدی افزوده است که این راه حل که افغانستان به یک کشور فدرالی مبدل شود و شماری از ولایت ها به طالبان داده شود، روز جمعۀ گذشتۀ میان مشاور امنیت ملی پاکستان و عمر داوود زی، سفیر افغانستان در پاکستان مطرح شده است.

این گفته ها با واکنش های تند کابل و رییس جمهور کرزی رو به رو شده است و امید ها را برای یک نشست میان کابل و اسلام آباد با تیره گی رو به رو ساخته است.

ارشاد احمدی می گوید که :” ما باور داریم که این فدرالیزم به این مفهوم است که پاکستانی ها به آن چه که تاکنون دست نیافته اند، می خواهند با سربازان نیابتی شان که طالبان هست، به دست بیارند.”

با این حال، اعزاز چادوری، سخن گوی وزارت خارجۀ پاکستان این گفته ها را رد می کند :” یک گفت وگو عادی میان مشاور امنیت ملی پاکستان و سفیر افغانستان بوده است که در جریان آن روابط دو جانبه میان کابل – آسلام آباد بحث شد. هیچ بحث در بارۀ واگذاری شماری از ولایت ها به طالبان نشده است.”

پاکستان که زادگاه طالبان در منطقه پنداشته می شود، نفوذ فراوانی بر طالبان دو سوی مرز دارد و شاید هم از این رو، نقش پاکستان در آوردن صلح در افغانستان مهم پنداشته می شود.

اما بسیاری از آگاهان می گویند که پاکستان هرگز برای آوردن یک صلح پای دار  در افغانستان تلاش نکرده است و هرگز چنین نخواهد کرد.

قیام نوری