حملۀ انتحاریِ کابل ۷ کشته بر جا گذاشت

130702044647_kabul_attack_afp_464x261_afp

بر بنیاد تازه ترین گزارش ها از حملۀ انتحاری ام روز بر یک شرکت خصوصی که از سوی نیروهای های ناتو استفاده می شد، هفت تن کشته شده اند.

جنرال ایوب سالنگی، فرمانده پولیس کابل به رسانه ها گفته است که این حمله ساعت چهار و نیم بامداد ام روز رخ داده است.

:” چهار نگه بان نیپالی این شرکت ، یک نگه بان افغانی و  دو غیر نظامی در این حمله کشته شده اند.”

 سالنگی می گوید که این حملۀ هنگامی رخ داده است که یک انتحار کننده با به کار گیری یک موتر باربر بر دروازۀ ورودی این شرکت حمله کرد و دو سه مهاجم دیگر با استفاده از جنگ افزار های دست داشته ی شان تا چهل دقیقه با نگه بانان این شرکت به گلوله باری پرداختند.

طالبان با فرستادن نامه یی خبریی به رسانه ها، مسؤولیت این روی داد را پذیرفته است

قیام نوری