پشتی بانی پاکستان از روند صلح

369588-PakistanAfghanistanFlag-1335324862-480-640x480

پاکستان از پشتی بانی این کشور در پیوند با روند صلح حکومت افغانستان به نخست وزیر بریتانیا اطمینان داده است و گفته است که این کشور تلاش هایش را برای رسیدن به یک صلح پای دار از طریق گفت و گوها ادامه می دهد.

 نخست وزیر بریتانیا که به روز یک شنبه به اسلام آباد رفته است، با مقام های بلند پایه یی این کشور دیدار و گفت وگو نموده است.

 نواز شریف ، نخست وزیر تازه انتخاب شدۀ پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفته است که :گ ما امید وار هستیم که انگلستان به چنین تلاش هایش برای جست و جوی یک صلح پای دار در افغانستان  ادامه دهد.”

 نواز شریف هم چنان از موضع گیری رییس جمهور کرزی در پیوند با افغانی بودن این گفت و گوها پشتی بانی می کند

:” من به نخست وزیر کامرون اطمینان داده ام که هر دو کشور برای یک افغانستان با صلح و ثبات تلاش می کنیم.”

 هم زمان با این، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا این گفته های نخست وزیر شریف را در بهبود روابط میان کابل-اسلام آباد بسیار مهم می داند.

 :” من به یقین باور دارم که یک  افغانستان دموکرات، صلح آمیز و خوش بخت به سود افغانستان خواهد و امید وار هستم که شما نخست وزیر شریف و رییس جمهور کرزی برای رسیدن به این هدف یک جا با هم دیگر کار نمایید.”

 با وجود حمله های اخیر طالبان بر کاخ ریاست جمهوری، رییس جمهور کرزی گفته است که در این گفت و گوها هنوز هم بر طالبان باز است و از آنان خواسته است که از جنگ دست بردارد و بخشی از آبادی کشور شان گردند.

 قیام نوری