پول در برابر دفاع از حقوق زنان افغان

Human-Rights-Watch

دیده بان حقوق بشر می گوید که حکومت افغانستان باید گام های محکمی را برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان تا پیش از فرا رسیدن سال دو هزار و چهارده میلادی بردارد.

 در هفته های اخیر، چندین رخ داد از خشونت ها در برابر زنان، نگرانی ها را از تعهدات حکومت افغانستان در برابر زنان افزایش داده است. در ماهِ می سال روان میلادی، رییس جمهور کرزی به شماری از فعالان حقوق زن گفته است که وی بیش از این قادر به دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان در کشور نیست.

 براد آدامس، رییس دفتر دیده بان حقوق بشر برای افغانستان تأکید می ورزد که :” رییس جمهور کرزی باید بداند که شرط ها برای دفاع از حقوق زنان برای افغانستان هنوز هم خیلی گران است.” تمویل کننده گان باید آگاه باشند که اگر افغانستان از حقوق زنان دفاع نمی کنند، دیگر پولی برای ارتش و پولیس افغانستان سرازیر نخواهد شد.”

 چندین تن از اعضای مجلس نماینده گان افغانستان در روزی که قانون منع خشونت در یک معامله سیاسی به آجندای کاری مجلس نماینده گان آورده شده بود، مخالفت خود را با این قانون اعلام کرددند.

 در میانه های ماهِ می سال روان میلادی، مجلس نماینده گان افغانستان، قانونی انتخابات افغانستان را تصویب کرد که در آن موضوع مشراکت ۲۵ در صد از زنان در شورای های ولایتی به عنوان یک عدالت  اجباری از متن قانون حذف گردیده بود. در حالی که در متن پیشین آن، ۲۵ در صد از کرسی های شورا های ولایتی به بانوان اختصاص یافته بود.

قیام نوری