احتمال حضور سربازان بریتانیایی تا ۲۰۱۹

article-0-05CA7BFF000005DC-416_634x360

یک منبع نظامی ارتش بریتانیا به تازه گی گفته است که احتمال دارد سربازان بریتانیایی تا سال ۲۰۱۹ در افغانستان باقی بماند.

این منبع نظامی اما هشدار داده است که پس از سال ۲۰۱۴ میلادی، سه تا پنج سال زمان نیاز است که سربازان افغان ادارۀ کشور شان را به دست گیرند.

 این منبع نظامی افزوده است که :” ما نقش جنگی مان را در سال آینده پایان خواهیم داد، اما هنوز هم سه تا پنج سال نیاز خواهد بود که سربازان افغان ادارۀ کشور شان را به دست گیرند.”

 پیش از این به شدت انتظار می رفت که سربازان بریتانیایی تا پایان سال آینده با پایان دادن به مأموریت جنگی شان در افغانستان، این کشور را ترک گویند.

اما دیوید کامرون، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که رأی دهنده گان بریتانیایی بیش از این جنگ را در افغانستان پشتی بانی نمی کنند و پس از سال آینده، نقش بریتانیا در افغانستان، یک نقش غیر جنگی خواهد بود.

از پیش گفته شده است که ۱۷۰ سرباز بریتانیایی پس از پایان سال ۲۰۱۴ در افغانستان برای پیش برد کار های اکادمی نظامی بریتانیا درافغانستان باقی خواهند ماند.

اما فرماندهان نظامی ناتو می گویند که مأموریت این سازمان هم چنان حمایت افغانستان در انتقال بیماران و زخمیان، کمک در فراهم ساختن تدارکات نظامی و نیز پشتی بانی هوایی خواهد بود.

بریتانیا هم اکنون ۷۹۰۰ سربازان در افغانستان دارد. این شمار تا پایان سال ۲۰۱۳ به ۵۲۰۰ سرباز کاهش خواهد یافت و شمار پای گاه های نظامی  این کشور در افغانستان از ۱۱ پای گاه به ۵ پای گاه کاهش می یابد.

در جریان ۱۲ سال گذشته در کل ۴۴۴ سرباز بریتانیایی جان های شان را در نبرد در افغانستان از دست داده اند و هزاران سرباز بریتانیایی دیگر نیز زخم برداشته اند.

قیام نوری