مسمومیت ۲۰ دختر در کابل

Afghan-schoolgirl

 مقام های وزارت آموزش و پرورش می گویند که هیأتی جهت بررسی این موضوع فرستاده شده است.

علی ابراهیمی یکی از استادان لیسه آصف مایل می گوید که: ” حوالی ساعت ۹ صبح یک بوی بد در داخل مکتب پخش شد که در نتیجه، نزدیک به ۲۰ دختر با وضعیت تهوع روبرو شدند”.

این استاد لیسه بر این نظراست که این بوی بد ناشی از موادی بوده که به درختان این مکتب زده شده و حتی کارگرانی که در ساخت ساختمان بیمارستان در کنار این لیسه کار می کنند نیز این بو را استشمام کرده اند.

استاد ابراهیمی افزود: ” بیشتر دختران در ساعت اول درس،‌ بدون خوردن صبحانه به مکتب می آیند که این موجب می شود تا آنها دچار ضعف شوند و هم چنین شایعاتی که در این اواخر در سطح کشور مبنی بر مسمومیت دختران نشر می گردد؛ باعث ایجاد مشکل روانی برای تمامی دانش آموزان شده است”.

به گفته ی وی: ۱۵ دانش آموز دختر به شفاخانه استقلال انتقال پیدا کرده اند که حال ۳ دانش آموز نسبت به دیگران وخیم تر می باشد.

به گفته این استاد؛ هیچ چیز دیگری به دست نیامده که حاکی از آن باشد که این حادثه عمدی بوده است.

عبدالصبور غفرانی یکی از سخنگویان وزارت آموزش و پرورش کشور می گوید: فعلا هیاتی که در رأس آن رییس معارف شهر کابل قرار دارد؛ به لیسه آصف مایل فرستاده شده تا قضیه را مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: ” اتفاقات مشابه این رویداد در سطح کشور به وقوع پیوسته؛‌ اما تا حال هیچ گونه پخش مواد سمی یا زهری از سوی هیچ ارگانی به تثبیت نرسیده است”.

باید گفت که روز گذشته، بیش از ۵۰ دختر در یکی از مکاتب در ولایت پکتیا دچار مسمومیت شدند. از آغاز سال تا حال نزدیک به ۱۰ رویداد مسمومیت به وقوع پیوسته؛ اما مسوولین تا حال هیچ گونه علتی را در پی این حوادث بیان نداشته اند.