طالبان به روند صلح علاقه ندارند

Taliban-Fighters

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا شک و تردید های را در پیوند با به ثمر رسیدن گفت و گوهای صلح با طالبان حتا با وجود گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز کرده اند.

پاتریک وینتریل، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا در بیاینه یی گفته است که :” ما نیاز داریم ببنیم که آیا می توانیم آن را دو باره در مسیر درست آن قرار دهیم. ما نمی دانیم که آیا این گفت و گوها ممکن است یا نه؟ شاید هم ممکن نباشد؟”

فقط یکی دو روز پس از گشایش دفتر طالبان در قطر، طالبان حمله های سازمان یافته یی را بر ارگ ریاست جمهوری، یک مرکز سازمان سیا و وزارت دفاع کشور راه اندازی کردند.

در واکنش به گشایش دفتر طالبان در قطر، شماری از کارشناسان مسایل سیاسی در کشور گفته اند، کسانی که به نماینده گی از طالبان در قطر رفته اند، جاسوسان سازمان استخبارات نظامی پاکستان هستند.

با این حال، رییس جمهور کرزی و بارک اوباما در یک گفت و گویی ویدیویی یک بار دیگر تعهد شان بر از سر گیری گفت گوهای صلح با طالبان و دیگر گروه های جنگجو در کشور ابراز کرده اند.

قیام نوری