مسمومیت ۵۰ دختر در پکتیا

253

مقام های وزارت آموز و پرورش کشور می ‌گویند که پنجاه دختر دانش آموز در پکتیا پس از استشمام بوی بد ‘مسموم’ شدند

این دختران دانش آموز به روز چهار شنبه در ولسوالی سمکنی ولایت پکتیا مسموم شده اند.

او می‌گوید که دانش آموزان گفته‌اند شماری پس از استشمام بوی بد و شماری پس از خوردن آب مسموم شده‌اند.

کبیر حقمل، رئیس نشرات وزارت معارف/آموزش و پرورش افغانستان نیز می‌گوید که امروز صبح خبر مسمومیت پنجاه دختر دانش آموز در ولایت پکتیا به آنها رسیده است.

او می‌گوید که به اساس معلومات ابتدایی به دست آمده، این دانش آموزان پس از استشمام بوی بد ‘مسموم’ شده‌اند.

آقای حقمل گفت که وضعیت صحی دانش آموزان اکنون خوب است.

او گفت: “دختران مانند رویدادهای قبلی دچار تهوع، سرگیجه و احساس ضعف شده‌اند… هنوز تحقیقات جریان دارد بعدا معلوم می‌شود که آیا حوادث تلقینی بوده یا گاز یا بوی یا مسمومیتی در میان هست.”

پیش از این وزارت معارف در همچو رویدادها استشمام گاز کود حیوانی، گاز چاه فاضلاب و حوادث تلقینی روانی را از دلایل این حوادث خوانده است.

وضع صحی دختران دانش آموز در پکتیا، خوب گزارش شده است