طالبان: از جنگ دست بردار نیستیم

Taliban-580x435

این گروه نظامی مخالفت حکومت افغانستان به تازه گی اعلام کرده است که به جنگ هایش با حکومت افغانستان ادامه می دهد تا این که آخرین درخواست های این گروه از سوی این حکومت پذیرفته شود.

به گفته ی مقام های این گروه، گشایش دفتر سیاسی برای این گروه در قطر، نشانی از پیروزی این گروه در برابر حکومت افغانستان می باشد.

به گفته ی یکی از مقام های طالبان در جنوب کشور :” با ایجاد این دفتر در قطر ما خواهان برگذاری گفت وگوها با جامعۀ جهانی به عنوان یک دولت مستقل و آزاد هستیم. ما در هدف خود برای شکست ایالات متحدۀ امریکا نزدیک شده ایم.”

با این حال، مقام های امریکایی گفته اند که گشایش این دفتر نباید به عنوان یک سفارت برای این گروه تندرو فرض شود.

پس از گشایش این دفتر از سوی ایالات متحدۀ امریکا در قطر، حکومت افغانستان از این که این اقدامات از سوی حکومت افغانستان انجام نشده بود، خشم گین شد و اعلام کرده است که این گفت وگوها اگر به رهبری افغان ها نباشند، تحریم خواهد کرد.

قیام نوری