ساخت قطارآهن افغان-ترکمن تا سال ۲۰۱۵

images (1)

رییس جمهور ترکمنستان به روز سه شنبه گفته است که وزیر ترکمنستان در حمل و نقل قطار آهن به حیث یک مشتری و یک پیمان کار عمومی برای ساخت پروژۀ قطار آهن افغانستان-ترکمنستان کار خواهد کرد.

افزون بر ساخت این قطار آهن شماری از سهولت های اضافی و دو پل نیز در مسیر این قطار آهن ساخته خواهد شد. ساخت این سهولت ها از همین ماه روان میلادی آغاز می شود تا قرار است تا ماهِ جون سال ۲۰۱۵ به بهره برداری گرفته شود.

این برنامۀ اقتصادی بر بنیاد یک تفاهم نامه یی میان کابل- عشق اباد که در سال ماه مارچ سال روان میلادی امضا شده بود، عملی می شود.

این برنامۀ اقتصادی باعث خواهد شد تا برای بسیاری شغل دایمی ایجاد شود و شماری از مشکلات اقتصادی کابل و عشق آباد نیز با ساخت این راه آهن، حل گردد.

قیام نوری