حملۀ انتحاری بر کاروان موتر های محمد محقق

5915_534641439928365_1077127989_n

۲۸/جوزا/ ۱۳۹۲ – ساعت نه صبح روز سه شنبه  کاروان موتر های محمد محقق، عضو مجلس نماینده گان، در نزدیکی دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آماج یک حملۀانتحاری قرار گرفت.

 آنچه که تا اکنون روشن است، در این حمله آسیب به خود محمد محقق، عضو مجلس نماینده گان نرسیده است، اما سه تن از محافظانش زخم برداشته اند.

در این حمله بر بنیاد گزارش های که تاکنون به دست آمده اند، سه تن که گفته می شود، غیرنظامیان هستند، کشته شده اند و ۳۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

گفتنی است که در این منطقه خانۀ کریم خلیلی ، معاون دوم رییس جمهور کشور نیز موقعیت دارد و گمانه زنی های وجود دارند که هدف اصلی انتحار کننده، کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور است که در همین ساعات از صبح از منزلش به سوی دفتری کاریش می رود.

محمد محقق، عضو شورای عالی صلح افغانستان نیز می باشد. پیش از این، برهان الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح از سوی یک انتحار کننده در منزل اش کشته شد.

این حمله درست زمانی انجام می یابد که قرار است یک دفتر سیاسی برای آغاز گفت و گو ها با جنگ جویان طالب در قطر گشایش یابد.

 جنگجویان مخالف حکومت افغانستان تاکنون هیچ چراغ سبزی برای آغاز روند گفت وگوهای صلح حکومت افغانستان نشان نداده اند و تقریبن در واکنش به هر درخواست صلح حکومت افغانستان، این گروه حمله یی انتحاری یا انفجاری را انجام داده اند.

شماری از آگاهان امور سیاسی بدین باورند که چنین حرکات جنگجویان مخالفت مسلح دولت افغانستان از این جا سرچشمه می گیرد که این گروه ها باور قوی دارند که پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی آنان دو باره قدرت را در کابل به دست خواهند گرفت؟

قیام نوری