گرامی داشت از روز مادر با اهدای خون

IMG_2835

۲۶/ جوزا / ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – فرخنده زهرا  نادری، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن با چندین تن از فعالان حقوق زن برای مادران نیازمند خون اهدا کردند.

این کار که به روز یک شنبه ۲۶ جوزا، به مناسبت بزرگ داشت از روز جهانی مادر انجام شده بود، جوانان فعال حقوق زن دست کم هشت هزار (سی.سی) خون را به زایشگاه ملالی در کابل اهدا کردند.

رییس زایشگاه ملالی، افزون بر آن که از این اقدام بانو نادری و همراهانش ابراز سپاس و ستایش می کند ، می گوید که این شفاخانه هم واره با مشکل داشتن خون تازه رو به رو است و این خون های اهدا شده آنان را در نجات جان مادران که برای زایمان به  این درمان گاه می آیند، ” بسیار کمک” می کند.

هم زمان با این، بانو فرخنده زهرا نادری که این اتبکار را راه اندازی کرده است، می گوید که خورسند است که خون های اهدا شده به مادران بیمار کمک می کند. بانو نادری می افزاید که :” امید وار هستیم که این اقدام رفته رفته به یک فرهنگ در کشور ما مبدل شود.”

آرزو رسولی، یکی از فعالان حقوق جوان حقوق زن که در ابتکار اهدای خون به مناسبت روز جهانی مادر حضور داشت، از اهدای خون به مادران نیازمند، ابراز خورسندی می کند و می گوید که :” باید به مادران که نیازمند که خانواده های شان توان خرید خون را ندارند، خون اهدا شود؛ تا فرزندان آنان سالم به جهان بیایند.”

اما، این نخستین بار نیست که بانو فرخنده زهرا نادری و همراهانش به مادران نیازمند زایشگاه ملالی خون اهدا می کند.

در روز عاشورای سالِ پار نیز بانو نادری با شماری از جوانان فعال برای مادران نیازمند به زایشگاه ملالی خون اهدا کرد و این گونه از روز عاشورای حسینی یاد کرد.

در پایان برنامه، بانو نادری و همراهانش دسته گلیی را نیز به مادران این درمان گاه اهدا کرد.