بنیاد چادری از روز مادر به گرمی یاد کرد

 IMG_8544

۲۴/ جوزا/ ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی با همکاری اعضا و رهبری بنیاد چادری به روز جمعه ۲۴ جوزا سال روان خورشیدی با محفلی صمیمانه یی از خجسته “روز مادر “به گرمی ستایش کرد.

در این همایش دوستانه، ده ها تن از مادران شهر کابل، زنان خانه، دانشجویان پسر و دختر حضور به هم رسانیدند و به گرمی این محفل افزودند.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان، بنیاد گذار بنیاد چادری و فعال حقوق زن که در این همایش مهرآگین سخن می گفت، می گوید که مادران افغان توانایی های سرشاری برای ایجاد تغییرات گسترده در جامعۀ شان را دارند و باید مادران از این قدرت شان آگاه شوند

:” اگر مادران قدرت شان را درک کنند و برای بهتر سازی فرزندانش بیایندیشد و آنان را تربیه نمایند؛ اول همین جهان را به بهشت مبدل خواهند کرد. چون بهشت زیر پای مادران است. و صلح و ثبات زیر پای مادر است. من حتا برای شما گفته می توانم که صلح و ثبات افغانستان به دست زنان و مادران این کشور است. و آن چه من می گویم یک ادعای نامعلوم نیست.”

قربان علی، یک از ملا امامان کشور، که در این برنامه حضور داشت، در سخنانی پیرامون زن در جایگاه اسلام و قرآن می گوید که بر بنیاد آیات صریح قران کریم، هر گونه خشونت و بدرفتاری در برابر زنان ممنوع اعلام شده است و هر کسی که دست به خشونت در برابر زنان می زنند، در حقیقت با احکام اسلام در تضاد قرار گرفته است.

نگارش های در قالب شعر، طرح های ادبی، ترانه ها و … سراسر این برنامه را پیرایش کرده بودند. شماری از بانوان خانه، دختران جوان و حتا کودکان، با خوانش غزل ها، ترانه ها و سپیده های زیبا در وصف مادر، احساسات شان را بیان نمودند.

حمیرا نوری، یکی از مادران شهر کابل که در این برنامه نیز شرکت کرده بود، اما بر تربیه سالم فرزندان از سوی مادران تأکید می ورزد

:” یک مادر خوب باید همه تلاشش این باشد که  یک فرزند سالم به جامعه تقدیم نماید. به تعلیم و تربیه فرزندانش بکوشد. چون مادران مهم ترین نقش را در جامعۀ شان بر دوش دارند.”

در بخش از این همایش مهرآمیز برای شماری از مادران شرکت کننده در این محفل، توسط انتخاب کودکان، تحفه های نیز در نظر گرفته شد.

باید افزوده که ام روز در سراسر افغانستان روز مادر – این فرشتۀ وصف ناپذیر خدایی – با برگذاری محفل ها، همایش ها و برنامه های گونه گونه یاد بود می گردد.