پرداخت صورت حساب برق با گوشی همراه

DABS

شرکت برق ملی افغانستان یا ( ده افغانستان برشنا شرکت) به روز چهار شنبه فناوری پرداخت صورت حساب برق را از طریق گوشی های همراه ( موبایل) راه اندازی کرد.

برنامه ی کاری پرداخت صورت حساب برق با گوشی همراه با هماهنگی شرکت مخابراتی اتصلات و پشتنی بانک عملی می شود.

عبدلرزاق صمدی رییس اجرایی شرکت برشنا می گوید که پرداخت کننده گان از طریق این نظام تازه پرداخت صورت حساب نیاز به پرداخت پولی از طریق گوشی های همراه شان نخواهند داشت

 :” مردم از این پس جزئیات صورت حساب شان را در گوشی های شان دریافت می کنند و پرداخت های شان را از همان طریق انجام خواهند داد. پیش از این، مشتریان صورت حساب های کاغذی دریافت می کردند اما اکنون آنان از طریق گوشی های شان این کار را انجام خواهند داد.”

این سهولت به زودی در دیگر ولایت های افغانستان هم چون هرات، بلخ، ننگرهار و کندز نیز اجرا خواهد شد.

قیام نوری