کار بالای طرح صلح مجلس نماینده گان جدی گرفته شود

IMG_2696

۲۲/ جوزا/ ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن به روز چهار شنبه، ۲۲ جوزا سال جاری خورشیدی، در واکنش به حمله های هراس افگنانه یی اخیر در بخش های گونه گون کشور، از تمامی اعضای ملجس نماینده گان خواسته است تا کار را برای به نتیجه رسیدن کمیسیون طرح صلح مجسل نماینده گان به گونه جدی دنبال نمایند.

به گفتۀ بانو نادری، محکوم نمودن کسانی که خون مردم افغانستان را می ریزند، دیگر ره به جایی نمی برد

:”  با تقبیح کردن و متهم کردن ما نمی توانیم که مسؤولیت خود را در برابر مردم خود انجام بدهیم. همان گونه که در گذشته به شما گفتم، ام روز یک بار دیگر به شما باز می گویم ، کمسییون که برای طرح صلح در داخل مجلس نماینده گان ایجاد گردیده است، برای خون مردم افغانستان آن را جدی بگیرید؛ تا این که ما به مردم عملا نشان بدهیم که اگر ما به یکباره گی این { حمله های هراس افگنانه} را متوقف داده نمی توانیم، حداقل آن را کاهش بخشیم.”

مجلس نماینده گان چندی پیش برای به نتیجه رسیدن روند صلح حکومت افغانستان، کمیسیونی را برای ایجاد یک راهکار عملی در راستای تأمین صلح در کشور ایجاد کرده است.

این گفته ها در حالی بیان می شوند که کابل در جریان یک هفته برای دومین بار آماج حمله های گروهی جنگجویان مخالف حکومت و حمله های انتحاری قرار می گیرد.

در تازه ترین مورد، در حمله ی انتحاری دیروز بر کنارمندان دادگاه عالی کشور، نزدیک به ۲۰ تن کشته شدند و بیش از ۴۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

این در حالی است که یک روز پیش  از آن یک گروه هفت نفری از مهاجهمان انتحاری فرودگاه بین المللی کابل را آماج قرار دادند.

حمله ی که در آن تمامی مهاجهان از پا در آمدند اما برای غیرنظامیان و نظامیان افغان و  خارجی تلفاتی به دنبال نداشت.