مرد پولدار کابل شیر پرورش می دهد

1003289_479203575488833_1140230109_n
۲۱/ جوزا/ ۱۳۹۲ – درین روز ها داشتن محافظان امنیتی، خانهء با دیوار های از سنگ مرمر و موتر های گرانبهای شیشه سیاه برای پولداران کابل خیلی عادی شده، اما در داشتن زندگی مجلل، یکی از پولدارهای شهر نسبت به دیگران یک گام پیشتر گذاشته است.
او شیری خریده و در خانهء خود نگهداری می کند.
محمد شفیق تاجر ۴۲ سالهء است که به خاطر نگهداری یک شیر در بام خانهء خود، آنهم در یک منطقهء رهایشی، خیلی افتخار می کند.
شفیق که مالک یک شرکت ساختمانیست، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است، پولی را که برای خریداری و انتقال این شیر از قندهار به کابل مصرف کرده، بالغ به ۲۰ هزار دالر می شود.
او ماهانه یک هزار دالر را برای شیر خود غذا می خرد و برای رسیده گی متداوم به صحت او به یک داکتر حیوانات نیز پول می پردازد.
شفیق پیش ازین شیر را تنها در تلویزیون دیده بود اما زمانی که یک دوستش در قندهار به وی گفته که شیری برای فروش دارد، شفیق بدون درنگ پذیرفته که این شیر را خریداری کند.

شماری از آنها با افتخار این دارایی خود را به رخ دیگران می کشند و در میان این همه، ظاهراً شفیق یگانه باشندهء شهر است که چنین حیوان گرانبها را در خانهء خود نگهداری می کند.
شفیق در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس، نظریاتی را رد کرده که نگهداری چنین حیوان بزرگ و وحشی در خانه کار نادرست است.
او شیر خود را بدون زنجیر و گردن بند، در گوشهء از بام خانهء خود نگهداری می کند.
خبرنگار فرانس پرس می نویسد، شیر شش ماههء شفیق خیلی پرخاشگر است و سر و صدا بر پا می کند.
کلیر مک ماستر، رییس سازمان جهانی حفاظت از حیوانات بالای این کار شفیق به شدت انتقاد کرده به فرانس پرس گفته است، نگهداری یک شیر در محوطهء کوچک تهدید جدی برای زنده گی انسان هاست.
یگانه شیر دیگر شهر کابل در باغ وحش است، آن هم تحفهء دولت چین برای افغان ها.
شیر دیگری که از سال های انقلاب، تجاوز، جنگ های داخلی و حاکمیت طالبان زنده بیرون شد، مرجان نام داشت که در سال ۲۰۰۲ مُرد.
مرجان در هنگام جنگ های داخلی زمانی یک چشم و قسمتی از روی خود را از دست داد که یک مرد انتقام جو پس از مرگ برادر خود در زیر پنجه های نیرومند مرجان یک بمب دستی را به قفس این حیوان وحشی انداخت.
زنده گی و مرگ مرجان حالا به یک داستان تبدیل شده است.
عزیز گل ثاقب مدیر باغ وحش کابل می داند که نگهداری یک شیر کار دشواریست.
او از شنیدن این خبر که مردی به نام محمد شفیق در خانهء خود در کابل شیر نگهداری می کند، تکان خورد.
اما محمد شفیق از این که شیر را در خانه پرورش می دهد خیلی خرسند است.
با این هم شفیق اقرار می کند که شاید نتواند برای مدت طولانی شیر را در خانهء خود نگهدارد.
شفیق به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حالا نمی داند اما شاید روزی شیر خود را به باغ وحش کابل بسپارد.

قیام نوری