قطر در افغانستان سرمایه گذاری می کند

cd7d775092ae084e621e2800037549e2_XL

رییس اتاق های تجارت قطر می گوید که بازرگانان قطری برای سرمایه گذاری در بخش های ساختمان سازی، کشاورزی، استخراج معادن و نظام بانک داری در  افغانستان سرمایه گذاری نماید.

شیخ فیصل بن قاسم آل ثانی، در نشستِ خبریی می گوید که یک هیئت از بازرگانان در آینده نزدیک از افغانستان دیدن خواهند کرد و شرایط سرمایه گذاری را در این کشور بررسی خواهند کرد.

در این نشست وحید الله شهرانی، وزیر معادن و صنایع کشور نیز حضور داشت. مقام های افغان به هیئت قطری در این نشست اطمینان داده اند که حکومت افغانستان تمامی سهولت ها را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم خواهند کرد.

قیام نوری