توزیع ۳۰ هزار کارت رأی دهی در سراسر کشور

0183008855085

۱۹/ جوزا/ ۱۳۹۲ – کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این اداره ۳۰ هزار کارت رأی دهی را در سراسر افغانستان توزیع کرده است.

مقام های این کمیسیون می افزایند که با آغاز مرکز های ثبت نام رأی دهنده گان ۲۵ هزار مرد و ۵ هزار زن نام های شان را برای شرکت در انتخابات ثبت کرده اند.

نور محمد نور، سخن گوی این کمیسیون به رسانه ها می گوید که ۴۴۱ مرکز ثبت نام رأی دهنده گان  تا دو ماهِ دیگر در سراسر افغانستان گشوده خواهد شد.

برگذاری یک انتخابات شفاف و عادلانه موضوعی است که هم واره از سوی جامعه جهانی و نهاد های مدنی در افغانستان بر آن تأکید شده است.

توزیع شناسنامه های الکترونیکی اما در این میان امید ها برای برگذاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور بیش تر ساخته است.

به گفته ی کمیسیون مستقل انتخابات کشور آنان تا ۹ ماهِ دیگر برای چهار میلیون شهروند کشور کارت رأی دهی توزیع خواهد کرد.

قیام نوری