آغاز کار ساخت قطار آهن افغان-ترکمن

 images (1)

۱۱/ جوزا/ ۱۳۹۲ – مقام های ترکمنستان می گویند که به همین زودی ها کار ساختن قطار آهن افغانستان-ترکمنستان را آغاز می کند.

از این رو به تازه گی یک هیئت از مقام های بلند پایه یی حکومت ترکمنستان به کابل آمده بودند و از رییس جمهور کرزی  خواسته اند تا در مراسم گشایش رسمی این قطار آهن شرکت نماید.

رییس جمهور کرزی در واکنش به این فراخوان حکومت افغانستان به رسانه ها گفته است که :” افغانستان از این کمک ها و پشتی بانی های همه جانبه ی ترکمنستان ستایش می کند.”

 افغانستان در جریان یک نشست سه جانبه میان افغانستان-تاجیکستان و ترکمنستان در ماه مارچ سال روان میلادی در عشق آباد یک تفاهم نامه ی را در پیوند با همین موضوع امضا کرده بود.

 ۸۵ کیلومتر از این قطار آهن در خاک ترکمنستان خواهد بود و ۳۸ کیلو متر دیگر آن در مسیر آقینه و اندخوی افغانستان قرار خواهد داشت.

 قیام نوری