نخستین خلبان زن در سی سال پسین

Nilofar-Rahmani

۲۶/ثور/۱۳۹۲ –  نیلوفر رحمانی، نخستین خلبان زن است که پس از سه دهۀ اخیر پس از فراغت از رشتۀ خلبانی، اجازۀ پرواز  هواپیما را به دست می آورد.

 وی آموزش های خلبانی اش را در داخلِ افغانستان به پایان رسانیده است.

 نیلوفر ۲۱ ساله به تازه گی همراه با هشت خلبان جوانِ دیگر در پایگاهِ نظامی شیندند ولایت هرات سند فراغت اش را به دست آورد.

 وی که از سوی مربیان نیروهای هوایی ایالات متحدۀ امریکا آموزش دیده است، پس از آن توانست که سند فراغت به دست آورد که ۱۴۵٫۵ ساعت پرواز را با هواپیمای جنگی ام.دی۵۳۰ انجام داد.

 وی در گفت و گویی با رسانه ها می گوید که :” نخست این هدف من بود و دوم این که می خواستم نشان بدهم که افغانستان نیز می تواند خلبانان از جنس زن داشته باشد. این کار را بانوان نیز انجام داده می توانند.”

 بانو رحمانی از کودکی آرزو داشت که خلبان شود.

قیام نوری