۱۱ ماین پاک روبوده شدند

 MAZAR-E-SHARIF, Afghanistan ? An Afghan Soldier from the 209th Corps Route Clearance Company checks for suspicious items in a public park after being tipped off to a possible improvised explosive device.  RCC team members recently completed initial training giving 209th Corps and Afghanistan?s northern region detection and removal capabilities of explosive devices. (Photo by Master Sgt. Christopher DeWitt, USAF) Released

۲۲/ ثور/ ۱۳۹۲ – مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که شماری از افراد مسلح ناشناس به تازه گی شماری از ماین پاک ها را از در این ولایت ربوده اند. به گفته ی این مقام ها، این ماین پاک ها در حالی از سوی این افراد ربوده شدند که مشغول پاک سازی ماین در این ولایت بودند.

 هر چند این مقام ها در بارۀ هویت رباینده گان چیزی نمی گوید اما تأکید می ورزند که با پا در میانی بزرگان و سران قوی در تلاش اند تا این افراد را رها سازند.

 بر بنیاد گزارش های سازمان ملل متحد به گونۀ تخمینی ده میلیون ماین در ۱۵۰ ولسوالی از میان ۴۰۰ ولسوالی کشور فرش شده اند – میراث مرگ بار از سی سال جنگ در افغانستان. کودکان و کشاورزان ، قربانیان اصلی این ماین ها می باشند.

در همین روز جمعۀ پیش، سه کودک به علت انفجار ماینی در مرکز ولایت غزنی جان های شان را از دست دادند.

با این حال، انتظار می رود تا یک دهۀ آینده افغانستان از شر این ماین ها رهایی یابد.

گزارشگر: قیام نوری