وزارت صحت سندِ یک کمک ۱۰۰ میلیون دلاری امضا کرد

photo by irfanyar reporter1

۱۹/ ثور/ ۱۳۹۲  –  وزارت صحت کشور به تازه گی یک سند کمک ۱۰۰ میلیون دلاری را با بانک جهانی امضا کرده است. قرار است با این پول برنامۀ “توسعۀ عمل کرد نظام بهداشتی افغانستان در انتقال” تمویل شود.

 این کمک بانک جهانی، وزارت صحت را در گسترش فراهم ساختن خدمات بهداشتی کمک خواهد کرد. حکومت افغانستان و به ویژه برنامۀ ” صحت” وزارت صحت در تلاش است تا سال ۲۰۱۸ میلادی ۶۰ در صد از کودکان را در برابر امراض که با واکسین قابل عافیت هستند، مصون بسازد.

 وزارت صحت عامۀ کشور در پیوند با این کمک ها می گوید که

:”  این کمک بانک جهانی در حقیقت ما را قادر خواهد ساخت تا جان صد ها هزار افغان، به ویژه زنان و کودکان را نجات بخشیم.”

 هنوز هم افغانستان از جمله کشور های است که مرگ و میر مادران و کودکان زیر سن پنج سال در آن به علت دست رسی نداشتن به خدمات پزشکی بسیار بالا است.

 گزارشگر: قیام نوری