مدونا برای دختران دانش آموز افغان پول گرد آوری می کند

alg-madonna-headshot-jpg

۱۸/ ثور/۱۳۹۲ –  این آواز خوان  و بازی گر پُر آوازۀ امریکایی به تازه گی یک اثر هنری از یک نقاش فرانسه یی را به بهای ۷٫۱۶ میلیون دلار فروخت تا برای آموزش دختران در افغانستان، پاکستان و دیگر جا ها پول گرد آوری نماید.

وی این نقاشی را در جریان یک غذای شام در هوتلی در نیویارک به نمایش و حراج گذاشت.

بنیاد ذرۀ خورشید پول حاصل از فروش این اثر هنری را به دست خواهد آورد – بنیادی که برای حمایت از آموزش دختران در افغانستان، پاکستان و دیگر کشور ها کار می کند. با این حال، هنوز روشن نشده است که کی این اثر هنری را خریده است.

مدونا پیش تر گفته بود  که وی این اثر هنری را در سال ۱۹۹۰  میلادی خریده بود و فروش آن علاقه یی وی را به هنر و آموزش یک جا خواهد کرد.

:” من جهانی را پذیرفته نمی توانم که در  آن زنان و دختران برای رفتن به مکتب یا کشته و یا هم زخمی می شوند. ما وقت آن را نداریم که خاموش بنشینیم.”

وی می افزاید که :” من می خواهم یک چیزی بی ارزش را با یک چیز با ارزش که آن هم آموزش دادن دختران است، معامله نمایم.”

این آواز خوان امریکایی پیش از این تلاش های بشر دوستانه اش را در ملوی تمرکز ساخته بود – جایی که دو تن از کودکان فرزندی وی به جهان آمده است.

گزارشگر: قیام نوری