وابسته گی ۱۰ درصدی اقتصاد کشور به تریاک

6a00e54ed42616883301116856551e970c-pi

 ۱۷/ ثور/ ۱۳۹۲ – دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم های سازمان ملل متحد به تازه گی گفته است ، هر چند وابسته گی افغانستان به تریاک کاهش یافته است، اما هنوز هم ۱۰ در صد از در آمد ناخالص ملی کشور از آدرس تولید تریاک به دست می آید.

 اگر بهای مواد کیمیاوی برای ساخت مواد مخدر در نظر گرفته نشود، سالِ پار به گونۀ تخمینی ۱٫۹ میلیارد دلار افغانستان تریاک به خارج صادر کرده است.

 در سال ۲۰۱۱  صادرات تریاک ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می داد، در حالی که در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته ی این ادارۀ سازمان ملل متحد، علت این کاهش، آب و هوای خراب و امراض نباتی بوده است.

 اما، افغانستان کشوری است که نود در صد کل تریاک مورد نیاز جهان را تولید می کند و این گونه بزرگ ترین تولید کنندۀ تریاک در جهان به شمار می رود.

این نهاد می افزاید که در سالِ پار کشت زار های تریکا به ۱۸ درصد افزایش یافته است و رقم کشت زار های تریاک به ۱۵۴ هزار هکتار زمین رسیده است؛ در حالی که حاصلات تریاک ۳۶ درصد کاهش داشته است و به ۳هزار و ۷ صد تن تریاک رسیده است.

گزارشگر: قیام نوری