امسال، صادارات ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت

ALeqM5gJgqXv9qI9wMZWTOMbI18ny-YLWA

۱۷ /  ثور / ۱۳۹۲  – مقام های وزارت اقتصاد می گویند که صادرات افغانستان امسال تا مرز ۲۰ در صد افزایش خواهند یافت.

  مزمل شینواری، معاون وزیر اقتصاد کشور می گوید که در کنار تلاش های داخلی، حکومت افغانستان سیاست های بازرگانی همه جانبۀ را طرح ریزی کرده است که بر بنیاد آن تلاش خواهد شد تا داد و ستد میان افغانستان و پاکستان گسترش یابد.

این در حالی است که هم اکنون نیروهای مرزی هر  دو کشور در ولسوالی گوشتۀ ولایت ننگرهار مشغول نبرد هستند.

 شینواری می افزاید که گفت و گوها با کشور های حوزۀ خلیچ نیز جریان دارد تا واردات میوه های تازه ی شان را از افغانستان افزایش دهد. سالِ پار نزدیک به پنج هزار تن میوۀ تازه به بازار های خلیچ راه یافته است.

هم اکنون بهای دلار در برابر پول افغانی به گونه یی بی پیشینه یی افزایش یافته  است و هر دلار در برابر بیش از ۵۶ افغانی در بازار های کابل تبادله می شود.

 آن چه که نگرانی سخت بسیاری از شهروندان کشور را به ویژه پای تخت را بر انگیخته است.

آگاهان اقتصاد می گویند که میزان بلند واردات و صادرات پایین، کاهش مصارف سربازان خارجی در افغانستان و نیز تقاضای فراوان برای دلار همه علت های هستند که باعث افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی شده است.

بانک مرکزی افغانستان مسؤول تنظیم و عملی ساختن سیاست های پولی در افغانستان است.

 گزارشگر: قیام نوری