افزایش بهای دلار در بازار های کابل

one-hundred-100-dollar-bill

۱۶/ ثور / ۱۳۹۲ –  بانک مرکزی کشور می گوید که افزایش تقاضا برای دلار، کاهش مصارف سربازان خارجی در افغانستان  و افزایش واردات همه و همه باعث شده اند که بهای دلار در برابر پول افغانی افزایش بیابد.

 این بانک می گوید که ساختار عرضه و تقاضا بازار اسعار، ارزش پول افغانی را در برابر پول خارجی معیین می سازد. این ساختار باعث شده است که ارزش دلار در برابر پول افغانی در هفته های اخیر افزایش یابد.

 در همین حال، شماری از شهروندان کشور از کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار ابراز نگرانی می کنند.

 بانک مرکزی افغانستان می گوید که از چند سال به این سو آنان به گونۀ منظم ۵۰ میلیون دالر را به بازار کابل تزریق می کرد و حتا در هفته های اخیر نیز ارزش دالر را میان ۴۸ تا ۵۱ افغانی ثابت نگه داشته است. با این حال، ارزش افغانی در هفته های اخیر به گونه ی بی پیشینه یی تغییر کرده است و هر یک دلار به بیش از ۵۶ افغانی تبادله می شود.

بانک مرکزی افغانستان اما، می گوید که حل این بحران دشوار به نظر می رسد.

:” ثبات پول ما بسته گی به واردات و صادرات ما دارد؛ در حین حا نود در صد به صادرات وابسته هستیم. پس ما این مشکل را چگونه حل کرده می توانیم؟”

گزارشگر: قیام نوری