تلاش سختِ ترجمان های افغان برای ماندن در بریتانیا

Prince-Harry-talks-to-two-Afghan-men-with-the-help-of-an-Afghan-interpreter-in-Helmand-province-on-February-21-2008-Pool_AFP_File-John-Stillwell-e1367571762275

۱۴/ ثورت/ ۱۳۹۲ – سه تن از ترجمان های افغان که چند سال برای ارتش بریتانیا در افغانستان خدمت کرده بودند، اکنون برای این که تابعیت بریتانیا را به دست آورد، به سختی تلاش دارند.

این سه مرد، یک دعوای حقوقی در برابر حکومت انگلستان باز کرده اند تا آنان را  دو باره به افغانستان بر نگردانند، چون زنده گی خود اینان و خانواده های شان با خطر رو به رو هستند.

حکومت بریتانیا، اما درخواست پناهنده گی آنان را رد کرده است و می گوید که تهدید های که این ترجمان ها با آن ها رو در رو هستند، قناعت بخش نیستند.

حکومت بریتانیا می گوید که آنان تنها در صورتی می توانند در خواست های پناهنده گی ترجمان های شان را بپذیرند که در معرض خطر بسیار جدی باشند.

شماری از کشور های عضو ناتو که از افغانستان خارج شده اند و یا هم در حال خروج هستند، ترجمان های شان را نیز با خود می برند.

از میان آن کشور ها می شود از استرالیا، هالند و حتا ایالات متحدۀ امریکا نام برد.

گزارشگر: قیام نوری