کابل-ریاض موافقت نامۀ همکاری امضاء کردند

Flag-Pins-Afghanistan-Saudi-Arabia

 ۱۰/ ثور/ ۱۳۹۲ – وزیران خارجۀ عربستان سعودی و افغانستان به تازه گی یک سند موافقت نامۀ همکاری های دراز مدت را در شهر آلماتا امضاء کردند.

 در یک نامۀ خبری وزارت خارجۀ کشور آمده است که سند این موافقت نامه میان زلمی رسول وزیر خارجۀ افغانستان و عبد العزیز بن عبدالله امضاء شده است.

 بر بنیاد همین نامۀ خبری، این موافقت نامه :” نقشِ مهمی را در گسترش روابط تاریخی میان کابل – ریاض بازی خواهد کرد و نیز افغانستان را در زمینه های اقتصاد و بازرگانی، سرمایه گذاری، آموزش، دانش ،فناوری، کشاورزی، اطلاعاتِ جهان گردی ، جوانان و ورزش کمک خواهد کرد.

هر چند ، عربستان سعودی یکی از ثروت مند ترین کشور ها به شمار می رود، اما این کشور تاکنون کمک های چشم گیری را به افغانستان انجام نداده است.

گزارشگر: قیام نوری