امریکا: از انتخابات شفاف حمایت می کنیم!

AFGHANISTAN ELECTION

۱۰/ ثور/ ۱۳۹۲ – کیت ماینس، نمایندۀ غیر نظامی ایالات متحدۀ امریکا در شمال افغانستان به تازه گی گفته است که واشنگتن از یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان پشتی بانی می کند.

وی می افزاید که  :” ایالات متحدۀ امریکا در بارۀ این که چه کسی در آینده رییس جمهوری بعدی خواهد شد، هیچ موفقی نخواهد داشت، اما از روند گزینش یک رییس جمهور پشتی بانی خواهد کرد.”

 قرار است انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در شانزدهم ماه حمل سال آیندۀ خورشیدی برگزار شود.

با این حال، قانون انتخابات کشور تا هنوز از سوی مجلس نماینده گان کشور تصویب نشده است. در مسودۀ این قانون که به مجلس راه یافته است، یازده مادۀ اختلافی وجود داشت؛ که از آن میان، مجلس نماینده گان افغانستان به تازه دو مادۀ آن را که تأیید کردند.

 گزارشگر: قیام نوری